• DMAT TASK FORCE
    Afschaffing en dematerialesering
    van de effecten aan toonder

TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.
Wat is zijn doelstelling?
Wie maakt deel uit van deze groep?

Reglementering

Uitleg en commentaar bij de wetten en koninklijke besluiten. Klik hier om de reglementering over de dematerialisering beter te leren kennen.

FAQ

U vindt hier een lijst met de meest gestelde vragen in verband met de nieuwe wetgeving en de antwoorden die de Dmat Task Force hierop geeft.

 

Activiteiten en Perscommuniqués

Wij nodigen u uit om uw bekendmaking te doen vóór eind oktober.

oktober 2015

De verkopen in het kader van de wet op de dematerialisatie worden namelijk afgesloten op 30 november 2015 voor de gereglementeerde markt en de laatste sessie van de Expert Markt vindt plaats op

Model van bericht voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de site van Euronext

september 2015

Het jaar 2015 is een cruciale fase in het dematerialisatieproces. Alle effecten aan toonder waarvan de houder onbekend is zouden namelijk tegen eind november te koop moeten worden aangeboden.

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?