Documenten

U bent hier

Deze pagina bevat hulpmiddelen die de Dmat Task Force ter beschikking stelt ten behoeve van de vennootschappen die de noodzakelijke aanpassingen onderzoeken van hun statuten: brochures & infozittingen, modellen en newsletters.


Afschaffing effecten aan toonder, een aandachtspunt voor kmo’s

Wat moeten de KMO’s doen? Welke keuze hebben ze? Wanneer moeten ze handelen? Moeten ze hun statuten wijzigen? Welke maatregelen kunnen ze vóór 1 januari 2014 nemen?
De Dmat Task Force heeft een brochure gepubliceerd om een antwoord te geven op al deze vragen.
Lees verder

 

Modellen van effectenregisters

De Task Force Dmat heeft, in samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, modellen opgemaakt van effectenregisters. Het gaat om een model van aandelenregister en een algemeen model van effectenregister voor andere effecten (obligaties, …). Hoewel deze modellen voornamelijk de naamloze vennootschappen viseren, kunnen zij gemakkelijk worden aangepast aan andere vennootschapsvormen.
 
De modellen zijn beschikbaar in het Nederlands, in het Frans en in een tweetalige versie:

 

Dag D-348: documenten (infosessie op 18 januari 2007)

Op 348 dagen van de Grote Dag is het tijd om in actie te komen! Wat is de realiteit vanaf 1 januari 2008? Op die dag treedt immers de nieuwe regelgeving betreffende effecten van vennootschappen in werking. Zij zal voor grote veranderingen in het bedrijfsleven zorgen. De Dmat Task Force organiseerde hierover een infosessie op 18 januari 2007. De documenten van dit seminar.
Lees verder

 

Modellen van statutaire clausules

De Dmat Task Force en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat hebben modellen van statutaire clausules opgesteld om de statuten van de betrokken vennootschappen aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen.
Deze modellen zijn een eenvoudig werkinstrument, een hulp voor de vennootschappen die de noodzakelijke aanpassingen onderzoeken van hun statuten. De gewijzigde clausules kunnen worden aangepast in functie van de specifieke situatie van elk van de betrokken vennootschappen.
Lees verder 

 

Vervroegde afschaffing van de effecten aan toonder : enkele bedenkingen vanwege de DMAT Task Force

In deze nota wordt nagegaan wat de juridische gevolgen zijn van de afschaffing van de effecten aan toonder in de statuten vóór het verstrijken van de periodes voor omzetting van de effecten aan toonder (31 december 2012 of 31 december 2013 al naargelang het geval).
Lees verder 

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?