Newsletter

U bent hier

 • NEWSLETTER NR 5
  De notificatie van de begroting 2012 voorziet in een taks op de omzetting van effecten aan toonder die nog in omloop zijn, zowel op de omzetting in gedematerialiseerde effecten als in effecten op naam.
  Deze taks geldt zowel voor beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vennootschappen. De Administratie van financiën is namelijk van oordeel dat er nog teveel effecten aan toonder in omloop zijn en dat de beleggers moeten worden "aangespoord" om hun effecten om te zetten. Daartoe zal een taks worden ingevoerd ten laste van de beleggers bij het omzetten van hun effecten aan toonder....
  Lees verder >
   
 • NEWSLETTER NR 4
  Vele KMO’s denken dat de afschaffing van de effecten aan toonder hen niet aanbelangt maar enkel bedoeld is voor de beursgenoteerde vennootschappen. Ten onrechte, want alle KMO’s die effecten aan toonder hebben uitgegeven, zullen zich eveneens moeten aanpassen aan de nieuwe regeling die aan het verdwijnen van deze vorm van effecten verbonden is.
  Het proces van afschaffing van de effecten aan toonder werd gepland tussen 1 januari 2008 en 31 december 2013. De wetgever heeft voorzien in een ‘geleidelijke’ omzetting om de betrokken vennootschappen en hun investeerders in staat te stellen zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen. Een aanpassingsperiode was namelijk onontbeerlijk om te mogen hopen dat deze grootscheepse operatie die de dematerialisering van de effecten aan toonder toch is, zou slagen....
  Lees verder >
   
 • NEWSLETTER NR 3
  Als antwoord op de problemen die zich de jongste maanden op de financiële markten hebben voorgedaan, heeft de wetgever een aantal maatregelen genomen onder meer met het oog op een betere bescherming van de deposanten, teneinde het vertrouwen bij de spaarders-beleggers te herstellen. In deze newsletter worden enkele van die maatregelen besproken vanuit het oogpunt van de dematerialisering van de effecten aan toonder:
  1. De depositobescherming in het Belgisch recht
  2. Welke instellingen zijn gedekt ?
  3. Welke deposito’s en bedragen zijn gedekt ?
  4. De bescherming van de financiële instrumenten
  5. Wat met de gedematerialiseerde financiële instrumenten op een effectenrekening ?
  Lees verder >
   
 • NEWSLETTER NR 2
  De Dmat Task Force publiceert haar tweede newsletter met volgende items:
  - Wat gaat er op 1 januari 2008 gebeuren?
  - Wat betekent “dematerialisering van rechtswege”?
  - Vaststelling van de te dematerialiseren posities
  Om meer te weten
  Lees verder >
   
 • NEWSLETTER NR 1
  De Dmat Task Force publiceert haar eerste newsletter met volgende items:
  Model-clausules voor statuten moeten overgang naar dematerialisatie vereenvoudigen,
  Waarom moeten de statuten gewijzigd worden?
  Hoe kunnen de statuten gewijzigd worden?
  Het wijzigen van de statuten is slechts het begin...
  Om meer te weten
  Lees verder >
   

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?