Actualités

U bent hier

Wij nodigen u uit om uw bekendmaking te doen vóór eind oktober.

oktober 2015

De verkopen in het kader van de wet op de dematerialisatie worden namelijk afgesloten op 30 november 2015 voor de gereglementeerde markt en de laatste sessie van de Expert Markt vindt plaats op

Model van bericht voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de site van Euronext

september 2015

Het jaar 2015 is een cruciale fase in het dematerialisatieproces. Alle effecten aan toonder waarvan de houder onbekend is zouden namelijk tegen eind november te koop moeten worden aangeboden.

Verkoop van de effecten van onbekende houders, vrijwillige bewaring bij de DCK

september 2015

Ten gevolge van de verkoop van de effecten van onbekende houders zullen de emittenten de netto-opbrengst van die verkoop naarmate die plaatsheeft dienen te storten aan de Deposito¬- en Consignatiek

Afschaffing van de omzettingstaks

september 2015

Met een arrest van 5 februari jongstleden heeft het Grondwettelijk Hof de taks op de omzetting van effecten aan toonder die was ingevoerd door de wet van 28 december 2011 vernietigd.

Hof van Justitie bevindt Belgische taks op omzetting van effecten aan toonder onverenigbaar met Europees recht

september 2015

De taks op de omzetting van de effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam werd eind 2011 ingevoerd door de wetgever.

Oude effekten aan toonder – markering : antwoord van de Minsiter van Financiën Koen Geens

september 2015

Sedert 1 januari 2014 bestaan, naar Belgisch recht, de effecten niet meer in de vorm van effecten aan toonder (met uitzondering van enkele bijzondere gevallen).

Dematerialisering in laatste rechte lijn naar 1 januari 2008

december 2007

Binnen 20 dagen zal de wet op de dematerialisering en de afschaffing van de effecten aan toonder in werking treden.

Afschaffing van de effecten aan toonder - wettelijke aanpassingen

mei 2007

De Dmat Task Force verwelkomt de bepalingen tot wijziging van de wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder die op 9 mei 2007 in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt.

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?