Afschaffing van de omzettingstaks

U bent hier

Afschaffing van de omzettingstaks

September 2015
Categorie: 
Activiteiten

Met een arrest van 5 februari jongstleden heeft het Grondwettelijk Hof de taks op de omzetting van effecten aan toonder die was ingevoerd door de wet van 28 december 2011 vernietigd. Het Hof was namelijk van oordeel dat ze strijdig was met de Europese regels betreffende het vrij verkeer van kapitaal.

Nu rijst de vraag hoe de Belgische fiscus de onterecht geïnde bedragen gaat terugbetalen.

Lees het vervolg (Pdf)

Circulaire AAFisc nr. 23/2015 (nr. Ci.701.256) dd. 03.06.2015 over de terugbetaling van de taks:
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=97c404b0-ea6f-4f49-81c5-0d6a5618ede5&documentLanguage=NL#findHighlighted

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?