Hof van Justitie bevindt Belgische taks op omzetting van effecten aan toonder onverenigbaar met Europees recht

U bent hier

Hof van Justitie bevindt Belgische taks op omzetting van effecten aan toonder onverenigbaar met Europees recht

September 2015
Categorie: 
Activiteiten

De taks op de omzetting van de effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam werd eind 2011 ingevoerd door de wetgever. In deze taks werd voorzien door de wet van 28 december 2011 die werd bekendgemaakt in het Staatsblad van 30 december 2011 en die van toepassing was vanaf 1 januari 2012. Ze bedroeg 1% in 2012 en 2% in 2013 en werd zowel toegepast op de effecten aan toonder van de beursgenoteerde vennootschappen als op die van de niet beursgenoteerde vennootschappen.

Deze taks werd hevig bekritiseerd, met name door de Raad van State in zijn advies, omdat ze indruiste tegen de principes van de wet die de afschaffing van de effecten aan toonder organiseerde. Die bepaalde immers dat geen enkele kost ten laste van de houders van dit soort effecten zou worden gelegd voor de omzetting ervan en dat de beleggers bovendien hun effecten naar believen konden omzetten tot 31 december 2013.
De Dmat Task Force had voorbehoud gemaakt met betrekking tot de invoering van deze taks, die niet alleen de beleggers bestrafte maar ook in strijd was met de beginselen van voorspelbaarheid van de wet en van rechtszekerheid!

Met een arrest van 9 oktober jongstleden heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, na een prejudiciële vraag van het Belgisch Grondwettelijk Hof, geoordeeld dat deze taks onverenigbaar was met een richtlijn van 2008 inzake het vrije verkeer van kapitaal.

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?