Model van bericht voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de site van Euronext

U bent hier

Model van bericht voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de site van Euronext

September 2015
Categorie: 
Activiteiten

Het jaar 2015 is een cruciale fase in het dematerialisatieproces. Alle effecten aan toonder waarvan de houder onbekend is zouden namelijk tegen eind november te koop moeten worden aangeboden.

De tenuitvoerlegging van deze verkoop wordt voorafgegaan door de bekendmaking van een bericht met de specifieke informatie over deze verkoop, namelijk de identiteit van de emittent, de noodzakelijke gegevens voor de identificatie van de effecten die te koop worden gesteld, het maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden, de markt waarop deze effecten zullen worden verkocht (Gereglementeerde markt, Alternext, Vrije Markt, Expert Markt van de openbare veilingen) alsook de uiterste datum waarop de houders de houders hun effecten nog kunnen deponeren, als ze dat nog niet hebben gedaan.

Dit bericht moet worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de site van Euronext.

Dmat Task Force heeft een model van bericht opgesteld.

Download het model

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?