Wij nodigen u uit om uw bekendmaking te doen vóór eind oktober.

U bent hier

Wij nodigen u uit om uw bekendmaking te doen vóór eind oktober.

Oktober 2015
Categorie: 
Activiteiten

De verkopen in het kader van de wet op de dematerialisatie worden namelijk afgesloten op 30 november 2015 voor de gereglementeerde markt en de laatste sessie van de Expert Markt vindt plaats op 24 november 2015.

Wij herinneren eraan dat, sinds 1 januari 2015, volgens artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, alle effecten waarvan de houder onbekend is, door de emittent te koop moeten worden aangeboden, of op de markt waarop de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling, of op de Expert markt voor de niet-genoteerde effecten. Deze verkoop vindt plaats na voorafgaande bekendmaking van het standaardbericht op de website van Euronext Brussels en in het Belgisch Staatsblad. De verkoop kan pas gebeuren na het verstrijken van een termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht. Effecten die niet op deze manier verkocht raken, moeten door de emittent op naam worden gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas totdat een persoon die rechtmatig zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen de teruggave ervan vraagt vanaf 30 november 2015 en vóór 31 december 2015.

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?