Reglementering

U bent hier

De reglementering over de afschaffing van de effecten aan toonder en de invoering van gedematerialiseerde effecten is vrij complex en bestaat uit een wettekst en koninklijke besluiten.

De Dmat Task Force geeft toelichting bij de wet. Hierbij wordt steeds verwezen naar de teksten uit het Belgisch Staatsblad via PDF-documenten of links naar de desbetreffende tekst.

Zijn er vragen of onduidelijkheden ? Gebruik het contactformulier of mail ons. 

Overzicht

Wetten

Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder

(W 14 december 2005, BS 23 december 2005 en 6 februari 2006)
 • Hoofdstuk I : Algemene bepalingen
 • Hoofdstuk II : Bepalingen houdende afschaffing van de effecten aan toonder
 • Hoofdstuk III : Wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen
 • Hoofdstuk IV : Diverse wijzigingen
 • Hoofdstuk V : Inwerkingtreding

Wet houdende diverse bepalingen

(W 25 april 2007, BS 8 mei 2007)

 • Hoofdstuk II : Wijziging van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en wijziging van het Wetboek van vennootschappen

Wet houdende diverse bepalingen

 (W 21 december 2007, BS 31 december 2007)

 • Hoofdstuk III : Dematerialisatie van effecten aan toonder

WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

(W 28 december 2011, BS 30 december 2011)

 • Taks op de omzetting van effecten aan toonder, artikelen 167 tot 173

Wet op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder

(W 24 juli 1921, BS 10 augustus 1921)

Lees verder in het deel Wetten >

Koninklijke besluiten 

 • Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder
  KB 7 december 2007, BS 12 december 2007
 • Bij het koninklijk besluit van 26 april 2007 worden verscheidene wetten en koninklijke besluiten aangepast en in overeenstemming gebracht met de wet van 14 december 2005.
  Krachtens artikel 13 van die wet is de Koning inderdaad bevoegd voor de wijziging of opheffing van de wetten die bepalingen bevatten met betrekking tot effecten aan toonder en de eventuele toepassing ervan op de nieuwe gedematerialiseerde effecten.
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de vormvereisten van effecten aan toonder die tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt worden toegelaten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de opneming van financiële instrumenten in de eerste markt van een effectenbeurs
  KB 3 december 2005, BS 28 december 2005
 • Koninklijk besluit betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten
  KB 12 januari 2006, BS 3 februari 2006

Lees verder in het deel KB >

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?