Koninklijke besluiten

U bent hier

 • Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot berekening van de boete.
  KB 25 juli 2014, BS 29 augustus 2014 
  Download >
   
 • Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten.
  KB 25 juli 2014, BS 8 september 2014
  Download >
   
 • Koninklijk besluit tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.
  KB 7 december 2007, BS 12 december 2007
  Download >
   
 • Koninklijk besluit tot toepassing van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.
  KB 26 april 2007, BS 9 juli 2007
  Download >
   
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de vormvereisten van effecten aan toonder die tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt worden toegelaten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de opneming van financiële instrumenten in de eerste markt van een effectenbeurs
  KB 3 december 2005, BS 28 december 2005
  Download >
   
 • Koninklijk besluit betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten
  KB 12 januari 2006, BS 3 februari 2006
  Download >
   
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten
  KB 23 mei 2006, BS 11 augustus 2006
  Download >
   

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?