Task Force

U bent hier

Voorstelling van de Task Force

De Dmat Task Force is een werk- en studiegroep die zich buigt over de toepassing van die nieuwe reglementering. Wat is zijn achtergrond ? Wat zijn de doelstellingen ? Wie maakt deel uit van die groep ?

 

Achtergrond

Febelfin, het Verbond van Belgische Ondernemingen, Euroclear NV, Euroclear Belgium, Euronext Brussels, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en de Nationale Bank van België hebben dan ook Dmat Task Force opgericht, d.i. een werk- en studiegroep die zich buigt over de toepassing van die nieuwe reglementering. Iedere deelnemer in de Dmat Task Force speelt een belangrijke rol bij de afschaffing van de effecten aan toonder en de invoering van de gedematerialiseerde effecten, als emittent, vereffeningsorgaan, marktonderneming, vereniging die de financiële sector vertegenwoordigt of nog als beheerder van gedematerialiseerde effecten.

 

 

Doelstellingen

 

  • Dmat Task Force is in de eerste plaats belast met de coördinatie van het dossier ‘dematerialisering’ tussen de emittenten, de financiële sector en de marktinfrastructuren teneinde de overgangsperiode zo vlot mogelijk te doen verlopen.
  • Dmat Task Force wil ijveren voor een proactieve dialoog tussen alle betrokken partijen, inclusief het publiek.
  • Dmat Task Force wil een forum bieden voor een gedachtewisseling over de initiatieven die de leden nemen.
  • Dmat Task Force streeft ernaar de reglementering te verduidelijken en begrijpelijker te maken voor alle betrokken partijen.
  • Dmat Task Force spant zich in om een eenduidig antwoord te geven op de diverse vragen die de hervorming doet rijzen.
  • Dmat Task Force treedt op als bevoorrecht contactpunt met de betrokken autoriteiten (Federale Overheidsdienst Justitie, Federale Overheidsdienst Financiën, Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en Nationale Bank van België), zonder daarom echter de bilaterale besprekingen tussen haar leden en diezelfde autoriteiten voor specifieke aangelegenheden uit te sluiten.
  • Dmat Task Force beheert de infosite http://www.dmat.be/.

 

Samenstelling

 

Jean-Paul Rousseau
Head of Business Line Financial Markets
Charline Gorez
Special Projects Manager
Belgische Federatie van het Financiewezen (FEBELFIN)

Nathalie Ragheno
Eerste Adviseur, Competence center Law & Business
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Vincent Van Dessel
Executive Director
Anne-Sophie Pijcke
Brussels Head of Legal and Regulations Affairs Departments
NYSE Euronext

Rudi De Pauw
ESES Dematerialization Manager
Peter Leekens
Senior Manager Issuer Services
Euroclear Belgium, France & Netherlands

Sebastian Roeland
Juridisch adviseur
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Gilles Stuer
Juridisch adviseur
Nationale Bank van België

Secretariaat Task Force:
e-mail: nr@vbo-feb.be

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?