Terms of use

U bent hier

Deze website hanteert de meest actuele privacyregels. U vindt hier onze volledige privacyclausule, naast informatie over de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de inhoud op deze site en de door ons gehanteerde aansprakelijkheidsclausules.
Belangrijk juridisch bericht: voor de informatie op deze site geldt een niet-aansprakelijkheidsbeding. 

Downloaden van publicaties 

Voor een aantal van de interactieve toepassingen op de Dmat Task Force website, zoals het downloaden van publicaties, is een "plug-in" vereist. Download ze hier gratis.
 

Privacy

Voor de on line inschrijving op de nieuwsbrief bestellingen of inlichtingen, verzamelt de Dmat Task Force persoonlijke informatie die het ons mogelijk maakt uw vraag af te handelen. Deze informatie kan de Dmat task Force worden gebruikt voor direct marketingdoelstellingen. Indien u dat niet wenst, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de registratieprocedure.
Uw gegevens kunnen ook worden meegedeeld voor direct marketingdoeleinden aan organisaties met soortgelijke activiteiten als de Dmat Task Force (bv. één van de deelnemende partners). Indien u niet wenst dat uw gegevens worden meegedeeld aan dergelijke organisaties voor marketingdoeleinden dan kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de registratieprocedure of nadien. U kunt uw persoonlijke informatie on line raadplegen en corrigeren via het registratieformulier. Om die gegevens op te vragen, moet u uw e-mail-adres en paswoord ingeven.

De Dmat task Force-site maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Zo wordt bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden, zodat u niet telkens uw taalkeuze moet opgeven bij een volgend bezoek aan onze site. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Houdt er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.

De Dmat Task Force behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intellectuele eigendomsrechten

De reproductie, mededeling aan en ter beschikking stelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Aansprakelijkheid

Deze site is bedoeld om de activiteit van de werk- en studiegroep Dmat Task Force en haar standpunten beter bekend te maken.

De Dmat Task Force is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn site. De informatie die hier is opgenomen: 
  is uitsluitend van algemene aard, die niet op de omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht; 
  is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt; 
  is geen professioneel of rechtskundig advies.

De Dmat Task Force kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website. Deze site bevat enkele links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de internauten die onze site bezoeken. De Dmat Task Force is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. De Dmat Task Force zal de links naar deze andere websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegaal karakter ervan.

Tips

Raadpleeg steeds onze FAQ voor een snel antwoord !

Schrijf u nu in op onze newsletter en u hoort nog van ons !

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?